Historie

Stručná historie evangelické církve na Třebíčsku


Kostel v Horních
Vilemovicích

Původní centrum evangelíků na Třebíčsku vzniklo ve vsi Horní Vilémovice. Zde se již roku 1783, dva roky po vydání tolerančním patentu, ustavil evangelický sbor. Do Horních Vilémovic se k bohoslužbám scházeli evangelíci z širokého okolí - od Kralic až k Jihlavě, od Velkého Meziříčí až k Moravským Budějovicům. Neváhali každý týden obětovat několik hodin usilovného pochodu možnosti účastnit se bohoslužeb.

V Třebíči vznikla v roce 1902 kazatelská stanice sboru v Horních Vilémovicích, od roku 1908 měla již samostatného faráře a v roce 1910 byl postaven třebíčský evangelický kostel. Samostatným sborem je Třebíč od roku 1920.

Roku 1925 byla ustavena kazatelská stanice v Moravských Budějovicích.

V roce 1926 byly v Myslibořicích otevřeny celocírkevní sociální ústavy (dnes středisko Diakonie ČCE). I po roce 1960, kdy stát zrušil církevní sociální činnost, práce kazatelské stanice v Myslibořicích přes překážky pokračovala. Od roku 1992 byla v Myslibořicích církevní sociální péče obnovena v rámci Diakonie ČCE.

V roce 2004 získala kazatelská stanice v Moravských Budějovicích do užívání zrekonstruovanou kapli sv. Jana Nepomuckého s nově vybudovaným zázemím.

Podoba sboru s centrem v Třebíči a kazatelskými stanicemi v Myslibořicích (v úzké spolupráci se střediskem Diakonie ČCE) a v Moravských Budějovicích trvá dodnes.

Více informací najdete v publikaci

CÍRKEV V PROMĚNÁCH ČASU
díl I. (1918-1968) str. 247-248; vydal: Kalich, Praha 1969
díl II. (1969-1999) str. 309-310; vydal: Kalich, Praha 2002

Design & code by Jakub Jelínek, vyrobeno pro FS ČCE Třebíč v roce 2006 | drobné úpravy provedl v roce 2011 Tobiáš Potoček