HLAVNÍ DAR LÁSKY

29. března 2018, 21:41

Celocírkevní sbírka, každoročně konaná při bohoslužbách o Velikonoční neděli. Letos je určena pro sbor v Opatovicích - na opravu fasády kostela. Povzbuzení k obětavosti od synodní rady naší církve čtěte v průvodním dopisu - zde.

Design & code by Jakub Jelínek, vyrobeno pro FS ČCE Třebíč v roce 2006 | drobné úpravy provedl v roce 2011 Tobiáš Potoček