Návštěva v Třebíči - krátká, ale milá. (Schw. Helga Müller bei uns.)

4. března 2012, 18:36

V neděli 4. března jsme se při bohoslužbách a při odpoledním nácviku prozpěvování radovali z návštěvy ses. Helgy Müller z partnerského sboru. 
(Schw. Müller besuchte Trebic - kurz, aber nett.)

Foto

Design & code by Jakub Jelínek, vyrobeno pro FS ČCE Třebíč v roce 2006 | drobné úpravy provedl v roce 2011 Tobiáš Potoček