Velikonoční pozdrav

8. dubna 2020, 17:18

Vážené sestry, vážení bratři, ze synodní rady Českobratrské církve evangelické a z Ústřední církevní kanceláře Vám posíláme Velikonoční pozdrav. Daniel Ženatý, synodní senior.

Design & code by Jakub Jelínek, vyrobeno pro FS ČCE Třebíč v roce 2006 | drobné úpravy provedl v roce 2011 Tobiáš Potoček