Kde nás najdeteTřebíč
Bráfova 33
kostel + sborový dům

Myslibořice
v areálu Diakonie ČCE (zámek)


Moravské Budějovice
Tyršova ul.
kaple Jana Nepomuckého

TOPlist

Ani internet nemůže plně nahradit společenství, proto Vás zveme k osobní návštěvě!

Přehled akcí života sboru najdete v záložce Kalendář.

Nástěnka

Kázání

Fotogalerie

Fotoarchiv 1- aktualizováno 14.10.2021

Fotoarchiv do r. 2019

Staršovstvo

Ostatní

Dokončujeme generální rekonstrukci fary. Je s tím
spojené veliké finanční vydání. Vyhlásili jsme proto "sbírku na listinu"
a budeme moc rádi za jakýkoliv peněžní dar na účet sboru: 5500000616/2010; do zprávy pro příjemce napište: na rekonstrukci fary, své jméno a adresu.

GRANTOVÝ SYSTÉM ČCE

GDPR - informace našeho sboru - o zpracovávání osobních údajů

 

Jaký smysl má to, že tu jako církev jsme?

Společně otevíráme Bibli, abychom v ní nalézali Boží oslovení a volání ke svobodě pro nás dnes.

Snažíme se nově a živě tlumočit bohatou a hlubokou tradici křesťanství v protestantském zabarvení.

Usilujeme o život v síle Kristova evangelia, o život, který se projevuje otevřeností, porozuměním, šířením pokoje a lásky, pomocí druhým.

 

Design & code by Jakub Jelínek, vyrobeno pro FS ČCE Třebíč v roce 2006 | drobné úpravy provedl v roce 2011 Tobiáš Potoček