Kde nás najdeteTřebíč
Bráfova 33
kostel + sborový dům
mapa

Myslibořice
v areálu Diakonie ČCE (zámek)


Moravské Budějovice
Tyršova ul.
kaple Jana Nepomuckého

TOPlist

Aktuální

S LÍTOSTÍ OZNAMUJEME ÚMRTÍ s.HANY SLÁMOVÉ - PARTE

NABÍZÍME POMOC
těm, kteří jsou osamocení, nemocní či slabí (nakoupíme, doprovodíme k lékaři, navštívíme, vyřídíme)
S důvěrou se obracejte na sestru Ivu Malou - 722 269 144

Pamatujte prosím na potřeby našeho sboru, přestože se nekonají
bohoslužebná shromáždění, finanční náklady sboru však pokračují
- svůj příspěvek na "sbírku" můžete poslat na účet sboru: 5500000616/7940; do zprávy pro příjemce napište: pro potřebu sboru, své jméno a adresu

Pustili jsme se do generální rekonstrukce fary. Čeká nás s tím
spojené veliké finanční vydání. Vyhlásili jsme proto "sbírku na listinu"
a budeme moc rádi za jakýkoliv peněžní dar na účet sboru: 5500000616/7940; do zprávy pro příjemce napište: na rekonstrukci fary, své jméno a adresu

Tip - na přenosy bohoslužeb se dostanete proklikem na ikonu E-církev.cz, umístěnou v levém sloupci!

Kázání

Fotogalerie

Fotoarchiv 1- aktualizováno 11.9.2020

Fotoarchiv do r. 2019

Staršovstvo

Rozpis služeb presbyterů a kazatelů ve sboru (aktualizováno 13.10.)

Barevně jsou označeny neděle, v nichž při bohoslužbách slavíme sv. večeři Páně. 

Příští řádná schůze staršovstva - pondělí 7.prosince od 18:00

Informace z jednání staršovstva ze dne 2.11.2020

Nástěnka

Jaký smysl má to, že tu jako církev jsme?

Společně otevíráme Bibli, abychom v ní nalézali Boží oslovení a volání ke svobodě pro nás dnes.

Snažíme se nově a živě tlumočit bohatou a hlubokou tradici křesťanství v protestantském zabarvení.

Usilujeme o život v síle Kristova evangelia, o život, který se projevuje otevřeností, porozuměním, šířením pokoje a lásky, pomocí druhým.

 

Nová služba v Myslibořicích - leták.

Přehledná prezentace o Diakonii ČCE - www.diakonie.cz/prezentace.

Design & code by Jakub Jelínek, vyrobeno pro FS ČCE Třebíč v roce 2006 | drobné úpravy provedl v roce 2011 Tobiáš Potoček