Kde nás najdeteTřebíč
Bráfova 33
kostel + sborový dům
mapa

Myslibořice
v areálu Diakonie ČCE (zámek)


Moravské Budějovice
Tyršova ul.
kaple Jana Nepomuckého

TOPlist

Aktuální

Informace ke konání bohoslužeb

Třebíč - od 8:30
Mor. Budějovice - od 9:00
Myslibořice - od 10:30 (zatím stále jen pro obyvatele a zaměstnance)

Platí povinnost mít zakrytá ústa a nos respirátorem a dodržovat min. vzdálenost od druhých 2 m (to se nevztahuje na rodinné příslušníky)

 

 NABÍZÍME POMOC
těm, kteří jsou osamocení, nemocní či slabí (nakoupíme, doprovodíme k lékaři, navštívíme, vyřídíme)
S důvěrou se obracejte na sestru Ivu Malou - 722 269 144


Pustili jsme se do generální rekonstrukce fary. Čeká nás s tím
spojené veliké finanční vydání. Vyhlásili jsme proto "sbírku na listinu"
a budeme moc rádi za jakýkoliv peněžní dar na účet sboru: 5500000616/2010; do zprávy pro příjemce napište: na rekonstrukci fary, své jméno a adresu.
Jedná se o nový bankovní účet vedený u Fio banky Třebíč!!!

Jaký smysl má to, že tu jako církev jsme?

Společně otevíráme Bibli, abychom v ní nalézali Boží oslovení a volání ke svobodě pro nás dnes.

Snažíme se nově a živě tlumočit bohatou a hlubokou tradici křesťanství v protestantském zabarvení.

Usilujeme o život v síle Kristova evangelia, o život, který se projevuje otevřeností, porozuměním, šířením pokoje a lásky, pomocí druhým.

 

Design & code by Jakub Jelínek, vyrobeno pro FS ČCE Třebíč v roce 2006 | drobné úpravy provedl v roce 2011 Tobiáš Potoček