PODPOŘTE NÁŠ SBOREM DAREM NEBO SALÁREM

V důsledku odloučení státu od církví i my přecházíme na model samofinancování. Je třeba platit energie, zajišťovat opravy, občas něco rekonstruovat. Odvádíme též nemalé peníze do personálního fondu. Organizujeme různé účelové sbírky – na podporu činnosti Diakoni, jednorázové sbírky pro oběti přírodních katastrof, na podporu lidí na Ukrajině, podporu studentů teologie, vikářů apod.

Bez Vaší finanční podpory se neobejdeme – aby sbor zdravě fungoval, je potřeba zajistit dostatečné prostředky pro jeho provoz. Jsme proto rádi za Vaše finanční příspěvky, ať již formou saláru či jednorázového daru.

Vaše dary prosím zasílejte na sborový účet

5500000616/2010

Bankovní qr kód, dar sboru

 Za všechny vaše dary jsme moc vděční!

Po té velké rekonstrukci to opravdu potřebujeme...

Moc díky! :)