• Evangelický kostel v Třebíči je jedním z nejmladších ve městě. Pozemky ke stavbě získal sbor roku 1902. Původně měli v úmyslu postavit pouze sborový dům ale nakonec rozhodli, že bude i kostel.
  • Souboj architektů nakonec vyhrál Josef Zlatohlávek z Vídně a ve spolupráci se stavební firmou Kosík se pustili do díla. Stavba probíhala v letech 1909-1910.
  • 15.8.1910 byl kostel slavnostně otevřen a posvěcen. Slavnosti se účastnil superintendant Ferdinand Císař a slavností kázání pronesl Josef Dobeš z Nového města na Moravě.
  • Za 1 světové války byly zabaveny píšťaly a mosazný moždíř. Zbylé cennosti byly zakopány na farní zahradě.
  • 1909 - žádost o založení samostatného sboru.
  • 1920 - vznik samostatného sboru v Třebíči.
  • 1950 - nová rekonstrukce kostela.
  • 1970 - částečná rekonstrukce budovy kostela a výmalba dle návrhů faráře Jiřího Zejfarta.

Kostel Trbic Vysocina