POHŘEB

V našem kostele můžeme provést bohoslužbu rozloučení s kýmkoli - ať už dotyčný byl či nebyl členem našeho sboru. Považujeme za samozřejmé doprovázet lidi, kterým zemřel někdo blízký. Ohledně času se Vám budeme snažit maximálně přizpůsobit.
Pohřeb považujeme za důležitý rituál, který by na konci žádného lidského života neměl chybět. Je přítomný ve všech lidských kulturách napříč různými zeměmi a dějinami. Křesťanský pohřeb má v sobě kromě uzavření lidského života také velký potenciál útěchy a smíření. Svým blízkým nikdy nezakazujte vypravit pohřeb, mohli byste jim tím ublížit.
Farář Vás může doprovázet také při uložení urny. Je to vhodné zejména tam, kde pohřeb z jakýchkoli důvodů neproběhl.