ROZHOVOR, NÁVŠTĚVY A PASTORACE

  • Podstatnou službou církve je také služba jednotlivcům nebo rodinám – služba podpůrného rozhovoru, duchovního doprovázení nebo i zpovědního rozhovoru. Farář, pastorační pracovník nebo na Vaše přání i jiný člen sboru může navštívit Vás nebo Vaše blízké doma nebo můžete přijít za nimi na faru.
  • V případě Vašeho zájmu o setkání se neostýchejte kontaktovat faráře, kurátora nebo pastoračního pracovníka. Všichni jmenovaní zachovávají mlčenlivost v důvěrně svěřených věcech.