Historie evangelického sboru v Třebíči

 

  • Původní centrum evangelíků na Třebíčsku vzniklo ve vsi Horní Vilémovice. Zde se již roku 1783, dva roky po vydání tolerančním patentu, ustavil evangelický sbor. Do Horních Vilémovic se k bohoslužbám scházeli evangelíci z širokého okolí - od Kralic až k Jihlavě, od Velkého Meziříčí až k Moravským Budějovicím. Neváhali každý týden obětovat několik hodin usilovného pochodu možnosti účastnit se bohoslužeb.
  • V Třebíči vznikla v roce 1902 kazatelská stanice sboru v Horních Vilémovicích, od roku 1908 měla již samostatného faráře a v roce 1910 byl postaven třebíčský evangelický kostel. Samostatným sborem je Třebíč od roku 1920.
  • Roku 1925 byla ustavena kazatelská stanice v Moravských Budějovicích.
  • V roce 1926 byly v Myslibořicích otevřeny celocírkevní sociální ústavy (dnes středisko Diakonie ČCE). I po roce 1960, kdy stát zrušil církevní sociální činnost, práce kazatelské stanice v Myslibořicích přes překážky pokračovala. Od roku 1992 byla v Myslibořicích církevní sociální péče obnovena v rámci Diakonie ČCE.
  • V roce 2004 získala kazatelská stanice v Moravských Budějovicích do užívání zrekonstruovanou kapli sv. Jana Nepomuckého s nově vybudovaným zázemím.
  • Podoba sboru s centrem v Třebíči a kazatelskými stanicemi v Myslibořicích (v úzké spolupráci se střediskem Diakonie ČCE) a v Moravských Budějovicích trvá dodnes.

 

Seznam kazatelů FS ČCE TŘEBÍČ

 

22. 4. 1908
30. 4. 1908
diasporní kazatel
1. 5. 1908
3. 1. 1923
farář
1. 9. 1923
30. 11. 1925
výpomocný kazatel Třebíč; pak v sociál. ústavech ev. církve v Myslibořicích
1. 12. 1925
26. 8. 1926
vikář
27. 8. 1926
31. 7. 1931
farář
1. 9. 1927
31. 8. 1929
vikář pro Jihlavu
17. 8. 1931
30. 4. 1958
farář
1. 2. 1944
31. 5. 1945
diakon (Thst)
1. 6. 1958
30. 5. 1973
farář
1. 11. 1973
15. 7. 1981
farář
15. 7. 1981
5. 4. 1988
senior
6. 4. 1988
22. 11. 1997
náměstek synodního seniora
1. 2. 1990
31. 12. 1997
diakonka/jáhenka
23. 11. 1997
30. 9. 2001
farář
1. 10. 2001
31. 7. 2010
farář
1. 9. 2005
31. 8. 2010
farářka
1. 9. 2010
31. 8. 2020
farář
1. 9. 2010
31. 8. 2020
farářka
1. 10. 2020
30. 9. 2022
pastorační pracovnice
1. 9. 2022
31. 8. 2027
farář