ZPOVĚĎ

  • I protestantské církve si zachovaly službu osobní zpovědi. Není to příliš obvyklé a tak faráři nemívají pevně stanovený "zpovědní" den. Pokud máte o osobní zpověď zájem, neváhejte faráře kontaktovat. Je tu pro vás i v tomto případě (604 169 503).
  • V liturgii každé bohoslužby probíhá společné vyznání vin. Jde o veřejné vyznání, že jsme si všichni vědomi svých slabých stránek které rozpoznáváme jako hříchy. Je nám to líto a chceme přijmout Boží ujištění o tom, že u Boha se takové věci rozpouštějí. Že nám s úsměvem milujícího rodiče odpovídá "jdi a už nehřeš."
  • Zpověď přijímá ordinovaný kazatel nebo ordinovaný presbyter, případně jiný člen sboru, vědomý si závazku mlčenlivosti. Zásadou je, že obě strany jsou si vědomy zpovědního tajemství a mají k sobě tuto důvěru.