KŘTY

Každý člověk je božím dítětem, ale jen někdo to ví. Díky křtu to ve větší míře víme a zakoušíme. Znamením křtu nás Bůh ubezpečuje: „Jsi můj, počítej se mnou“. Přijetím křtu na jeho nabídku odpovídáme. S obdivem se vydáváme na cestu přátelství s Bohem.

Křest je vstupní branou ke křesťanskému životu. Jeho původním významem je ponoření – především do Boží lásky. V evangelické církvi se křtí děti i dospělí. Křtu předchází uvedení do světa víry – u dospělých obvykle vícero osobních rozhovorů s farářem, ve kterých je možné otevřít kromě věcí víry i různá další témata; když žádají dospělí o křest svého dítěte, obvykle dochází farář do rodiny minimálně na tři setkání, při kterých je také prostor k osobnímu rozhovoru, ale probírá se také význam křtu a připravuje se křestní bohoslužba.

Křtu předchází logicky i účast na bohoslužbách – abychom mohli být v kontaktu s tím, o co při křtu stojíme. Křtem jsme přijímáni do Boží rodiny. Ježíš vyhledával lidi a žil ve společnosti druhých. I nás přivádí k druhým lidem. Nejsme si cizí, můžeme získat nové přátele a vzájemně si pomáhat. Společně se učíme více porozumět Bohu a společně se snažíme na jeho lásku odpovídat svým životem.

Proto křtíme vždy při nedělních bohoslužbách. Potěší Vás, když zažijete zájem ostatních členů našeho společenství o Vás, resp. o Vaše dítě. Křtem k sobě navzájem patříme.
Při výchově dětí Vám, rodičům, nabízíme svou pomoc – jste zváni na bohoslužby, můžete využít vyučování náboženství a další akce pro děti a mládež i vzdělávání dospělých. Brzy možná uvítáte, když budou Vaše děti moci najít kamarády i v našem společenství.
U křtu bývá zpravidla svědek křtu – kmotr či kmotra (nebo dva). U dospělých i dětí je to člověk, který může pomoci při uvádění do křesťanského života. Může být z kterékoli církve.