SVATBY

  • Na rozdíl od křtu není svatba věcí křesťanského vyznání. Naše církev oddává každý pár, který touží po Božím požehnání, tedy i lidi, kteří nejsou členy církve. Manželství považujeme za skvělý Boží dar a rádi posloužíme těm, kteří našli spřízněnou duši a odhodlali se do manželství vstoupit.
  • Tak jako se svatba připravuje organizačně a materiálně, je třeba se připravit také lidsky a duchovně (i když u nás víra není podmínkou sňatku). Příprava na manželství není poučování, ale rozhovor, ve kterém je příležitost otevřít témata, která jsou v manželství i v mezilidských vztazích zásadní. Farář vede se snoubenci "svatební přípravku", která má 3 setkání. Součástí přípravy je také příprava svatební bohoslužby, která může být snoubencům „ušitá na míru“.
  • Bohoslužba se může slavit i jinde než v kostele, ale její součástí je vždy čtení z Bible a modlitby.
  • V případě vašeho zájmu, prosíme, kontaktujte našeho faráře s dostatečným časovým předstihem.