V našem sboru můžete přijmout svátost křtu, dále můžete uzavřít církevní sňatek či připravit církevní pohřeb. Potřebujete-li jinou podporu (např. formou pastoračního rozhovoru s farářem či rozhovoru s pastoračním pracovníkem), rovněž se na nás obraťte.

Pro více informací o křtu navštivte stránku "Křty".
Pro více informací o svatbě navštivte stránku "Svatby".
Pro více informací o pohřbu navštivte stránku "Pohřby".

Pro více informací o zpovědi navštivte stránku "Zpověď."

Pro více informací o možnostech rozhovoru,  návštěv a pastorace navštivte stránku "Pastorace".

Případně kontaktujte bratra faráře.